Four way shuffle, aluminium, 8” x 7” x 4.75”, 20 x 18 x 12 cm, 2015


home